Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: BD16EX
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Den studerande
- utvecklar och visar sin förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i anslutning till yrkesstudierna
- kan reflektera, dokumentera och rapportera utvecklingsprocesser
- kan presentera sitt arbete på ett professionellt sätt
- har kritiskt och analytiskt tänkande
- kan visa sin yrkeskompetens
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarig utbildning: Bildkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen