Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Praktik » Praktik » Praktik 2, Bildkonst

Praktik 2, Bildkonst

Utförandeplaner
Kod: BD16PR02
Namn: Praktik 2, Bildkonst
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Praktik 1
Kursspecifika kompetenser: Den studerande
- skall få en fördjupad insikt i yrkeslivet som konstnär.
- skall inneha en bredare känsla för nya möjligheter inför sina fortsatta studier.
- skall förstå vikten av praktikrapportering.
- skall tydligt se kopplingen mellan studiehelheten individuellt uttryck och praktik.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarig utbildning: Bildkonst
Anmärkningar: Alternativa praktikområden och -platser:
-Lärling och praktikant hos en konstnär.
-Praktikplats på stödfunktioner s.s. konstmuséer, gallerier
-Praktikplats på stödfunktioner och organisationer. Kulturbyråer etc
-Praktikplats som handledare eller lärare i konst
-Beställningsarbete typ offentlig utsmyckning, illustrationsuppdrag, uppdrag från tredje part.
-Egen praktik med en extern mottagare (typ egen utställning el.dyl.)


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen