Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Praktik

Utförandeplaner
Kod:
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3: 12    År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: annat
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen