Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier » Atelje-/projektarbete. BA-studier 1 - Teckning

Atelje-/projektarbete. BA-studier 1 - Teckning

Utförandeplaner
Kod: BD16BA01
Namn: Atelje-/projektarbete. BA-studier 1 - Teckning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande. - välja ett skapande och kreativt konstnärligt arbete som ofta handlar om ett val av plats och disposition av tid

Teckning:
- välja uttryck för iakttagande och tolkning av omgivningen och bearbeta resultatet på olika sätt via teckning.
- använda olika verktyg, material och tekniker i sitt arbete
- visualisera sina idéer
- avgöra grunderna i skissteknik
- kunna tillämpa den inlärda kunskapen i sitt dagliga värv
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bildkonst
Anmärkningar: Ateljéarbete med fokus på teckning

ateljé och studio innebär ett sammanhängande arbete i alternativa rum s.s.:
målarateljéer
grafikverkstad
skulpturverksad
studio för rörlig bild
ljudstudio
metall- och träverksad
etc


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen