Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier » BA-studier

BA-studier

Utförandeplaner
Kod: BD16BA
Namn: BA-studier
SP totalt: 102
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 33    År 3: 30    År 4: 39    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: Efter avslutad studiehelhet förväntas den studerande
- gediget bedöma det egna uttrycket.
- urskilja och välja åtminstone en egen teknik.
- klara av att jobba i stora helheter och bygga upp en egen produktion med allt vad det innebär.
- bevisa ett kunnande i att offentligt visa upp sina projekt och sin produktion.
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Bildkonst
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen