Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Ingenjör (YH), el- och automationsteknik (240 SP)

Examen: YH-examen inom teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

60 SP
TKV18TG0115    15 SP
TKV18IN011    1 SP
TKV18MA013    3 SP
TKV18MA023    3 SP
TKV18GF013    3 SP
TKV18TD015    5 SP
TKV18TG0217    17 SP
TKV18MA033    3 SP
TKV18MA043    3 SP
TKV18ME015    5 SP
TKV18EL013    3 SP
TKV18SV013    3 SP
TKV18TG03 15   15 SP
TKV18MA05 3   3 SP
TKV18EN01

English for Working LifeStuderanden
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
Kärnkompetenser
 3   3 SP
TKV18HV01 4   4 SP
TKV18FI01 2   2 SP
TKV18AE01 3   3 SP
TKV18TG04  13  13 SP
TKV18EN02  3  3 SP
TKV18FI02  4  4 SP
TKV18TR01  3  3 SP
TKV18KE01  3  3 SP
Yrk

Gemensamma yrkesstudier

60 SP
ELA18G115    15 SP
ELA18GY016    6 SP
ELA18GY023    3 SP
ELA18GY033    3 SP
ELA18GY043    3 SP
ELA18G215    15 SP
ELA18GY053    3 SP
ELA18GY063    3 SP
ELA18GY073    3 SP
ELA18GY083    3 SP
ELA18GY093    3 SP
ELA18G3 15   15 SP
ELA18GY10 3   3 SP
ELA18GY11 3   3 SP
ELA18GY12 3   3 SP
ELA18GY13 3   3 SP
ELA18GY14 3   3 SP
ELA18G4 15   15 SP
ELA18GY15 3   3 SP
ELA18GY16 3   3 SP
ELA18GY17 6   6 SP
ELA18GY18 3   3 SP

Yrkesstudier: Automationsteknik

60 SP
ELA18PT 15   15 SP
ELA18PT01 6   6 SP
ELA18PT02 3   3 SP
ELA18PT03 6   6 SP
ELA18RE  15  15 SP
ELA18RE01  6  6 SP
ELA18RE02  3  3 SP
ELA18RE03  3  3 SP
ELA18SS04  3  3 SP
ELA18AD  15  15 SP
ELA18AD01  3  3 SP
ELA18AD02  6  6 SP
ELA18AD03  6  6 SP
ELA18AU   15 15 SP
ELA18AU01   3 3 SP
ELA18AU02   6 6 SP
ELA18AU03   6 6 SP

YRKESSTUDIER: INFORMATIONSTEKNIK

60 SP
ELA18PR 15   15 SP
ELA18PR01 3   3 SP
ELA18PR02 3   3 SP
ELA18PR03 3   3 SP
ELA18PR04 3   3 SP
ELA18PR05 3   3 SP
ELA18AM  15  15 SP
ELA18AM01  4  4 SP
ELA18AM02  5  5 SP
ELA18AM03  3  3 SP
ELA18AM04  3  3 SP
ELA18DS  15  15 SP
ELA18DS01  3  3 SP
ELA18DS02  3  3 SP
ELA18DS03  4  4 SP
ELA18DS04  5  5 SP
ELA18IK   15 15 SP
ELA18IK01   3 3 SP
ELA18IK02   3 3 SP
ELA18IK03   4 4 SP
ELA18IK04   5 5 SP

Yrkesstudier: Elkraftsteknik

60 SP
ELA18EA 15   15 SP
ELA18EA01 3   3 SP
ELA18EA02 3   3 SP
ELA18EA03 6   6 SP
ELA18EA04 3   3 SP
ELA18EI  15  15 SP
ELA18EI01  3  3 SP
ELA18EI02  3  3 SP
ELA18EI03  6  6 SP
ELA18EI04  3  3 SP
ELA18SS  15  15 SP
ELA18SS01  3  3 SP
ELA18SS02  3  3 SP
ELA18SS03  3  3 SP
ELA18SS04  3  3 SP
ELA18SS05  3  3 SP
ELA18EK   15 15 SP
ELA18EK01   6 6 SP
ELA18EK02   3 3 SP
ELA18EK03   3 3 SP
ELA18EK04   3 3 SP

YRKESSTUDIER: ENERGY TECHNOLOGY

60 SP
ELA18EE 15   15 SP
ELA18EE01     6 SP
ELA18EE02     9 SP
ELA18TE  15  15 SP
ELA18TE01     6 SP
ELA18TE02     9 SP
ELA18CO  15  15 SP
ELA18CO01     6 SP
ELA18CO02     9 SP
ELA18ES   15 15 SP
ELA18ES01     6 SP
ELA18ES02     3 SP
ELA18ES03     6 SP
Pra

Arbetspraktik

30 SP
ELA18PRA110    10 SP
ELA18PRA2 10   10 SP
Val

Valfria studier

15 SP
ELA18VAL   15 15 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
ELA18EXA   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen