Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Leadership and Service Design (Högre YH) » Fördjupade yrkesstudier » Introduction to Leadership and Service Design » Introduction to Leadership and Service Design

Introduction to Leadership and Service Design

Utförandeplaner
Kod: LSD18IN01
Namn: Introduction to Leadership and Service Design
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
* is able to plan, organise and develop the studies for meaningful and individual education
* perceives the possibilities that design and service design enables as a holistic and interdisciplinary approach in the context of developing business and society
* develops one's approach to problem solving, innovativiness and creativeness through service design thinking
* practises and shares expertise in teams and networks from different disciplines and cultures
* creates and manages professional networks
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Leadership and Service Design
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen