Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Valfria studier » Valfria studier

Valfria studier

Utförandeplaner
Kod: MAP18VAL
Namn: Valfria studier
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: De valfria studierna är studiehelheter eller kurser som den studerande kan välja fritt, men innehållet ska stöda den studerandes professionella tillväxt. De valfria studierna ska vara högskolestudier (Examensstadgan §9).
Studerande inom maskin- och produktionsteknik kan välja någon av modulerna motorteknik, produktionsteknik eller automationsteknik som valfri studiehelhet, alternativt studiehelhet vid någon annan utbildning vid enheten eller vid annan högskola.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen