Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Bioanalytiker (YH) » Examensarbete » Examensarbete » Examensarbete och mognadsprov

Examensarbete och mognadsprov

Utförandeplaner
Kod: BA18EX03
Namn: Examensarbete och mognadsprov
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bioanalytiker
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen