Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Teknik grundstudier 4 » Technical English for Engineers

Technical English for Engineers

Utförandeplaner
Kod: TKV18EN02
Namn: Technical English for Engineers
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: English for Working Life
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13805_1.docx
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Teknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen