Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Teknik grundstudier 4

Teknik grundstudier 4

Utförandeplaner
Kod: TKV18TG04
Namn: Teknik grundstudier 4
SP totalt: 13
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 13    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Teknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen