Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Teknik grundstudier 3 » Suomi

Suomi

Utförandeplaner
Kod: TKV18FI01
Namn: Suomi
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 2    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13802_1.pdf
Undervisningsspråk: Finska
Ansvarig utbildning: Teknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen