Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Teknik grundstudier 3 » Hydromekanik och värmelära

Hydromekanik och värmelära

Utförandeplaner
Kod: TKV18HV01
Namn: Hydromekanik och värmelära
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mekanik (rekommenderad)
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13801_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen