Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Teknik grundstudier 2 » Ellära

Ellära

Utförandeplaner
Kod: TKV18EL01
Namn: Ellära
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 2 (rekommenderad),
Derivator och integraler (rekommenderad).
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13796_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen