Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Grundstudier » Teknik grundstudier 2 » Derivator och integraler

Derivator och integraler

Utförandeplaner
Kod: TKV18MA04
Namn: Derivator och integraler
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1,
Geometri och vektorer,
Funktioner och ekvationer 2.
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil): 13794_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Teknik, Vasa
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen