Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Bil och transportteknik » Produktions och Automationsteknik » Robotik

Robotik

Utförandeplaner
Kod: MAP18RO01
Namn: Robotik
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hydraulik och pneumatik, Styr och reglerteknik
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13760_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen