Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Bil och transportteknik » Bilmodul 1 » Bilförsäljning och marknadsföring

Bilförsäljning och marknadsföring

Utförandeplaner
Kod: MAP18BI04
Namn: Bilförsäljning och marknadsföring
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13751_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen