Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Bil och transportteknik » Konstruktionsteknik 1 » Hållfasthetslära 1

Hållfasthetslära 1

Utförandeplaner
Kod: MAP18KT02
Namn: Hållfasthetslära 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Funktioner och ekvationer 1 Mekanik ( rekommenderade)
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13734_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen