Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Bil och transportteknik » Maskintekniska grunder » Ritteknik

Ritteknik

Utförandeplaner
Kod: MAP18MT01
Namn: Ritteknik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13729_1.pdf
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen