Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Drift och Energiteknik » Motorteknik

Motorteknik

Utförandeplaner
Kod: MAP18MO
Namn: Motorteknik
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 10    År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen