Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Drift och Energiteknik » Konstruktionsteknik 1 » Maskinelement 2

Maskinelement 2

Utförandeplaner
Kod: MAP18KT05
Namn: Maskinelement 2
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Hållfasthetslära 1, Maskinelement 1
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13686_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen