Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Examensarbete » Examensarbete

Examensarbete

Utförandeplaner
Kod: MAP18EXA
Namn: Examensarbete
SP totalt: 15
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 15    År 5:     
Förkunskaper: För att inleda skrivandet av examensarbetet bör den studerande har avlagt 150 sp.
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil): 13675_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen