Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Praktik » Praktik

Praktik

Utförandeplaner
Kod: MAP18PRA
Namn: Praktik
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2: 10    År 3: 10    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser: studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
studerande har skapat kontakter till arbetslivet
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar: I alla utbildningar ingår 30 studiepoäng (sp) praktik. Praktikperioderna är uppdelade på tre perioder á 10 sp per praktikperiod. Perioderna bygger på varandra och avläggs i regel en i taget med teoretiska kurser mellan respektive praktikperiod.

Praktik 1: avläggs under första studieåret
Praktik 2: praktik 1 avklarad samt minst 80 sp grund- och yrkesstudier
Praktik 3: praktik 1 och 2 avklarade samt minst 120 sp grund- och yrkesstudier


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen