Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Maskinkonstruktion » Konstruktionsteknik 2 » Konstruera i stål

Konstruera i stål

Utförandeplaner
Kod: MAP18KT08
Namn: Konstruera i stål
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper: 3D Modellering, Hållfasthetslära 1 & 2
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13668_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen