Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Maskinkonstruktion » Hållfasthet och utmattning » Hållfasthetslära 3

Hållfasthetslära 3

Utförandeplaner
Kod: MAP18HÅ01
Namn: Hållfasthetslära 3
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper: Hållfasthetslära 1, Hållfasthetslära 2, Finita element
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13662_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen