Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Maskinkonstruktion » Energiteknik » Energilaborationer

Energilaborationer

Utförandeplaner
Kod: MAP18ET03
Namn: Energilaborationer
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Allmän energiteknik (rekommenderad)
Tillämpad termodynamik (rekommenderad)
Strömning och värmetransport (rekommenderad)
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13659_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen