Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik » Yrkesstudier Maskinkonstruktion » Motorteknik » Motorteknik

Motorteknik

Utförandeplaner
Kod: MAP18MO01
Namn: Motorteknik
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 5    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Mekanik, Hydromekanik och värmelära, Kemi ( Rekommenderas )
Kursspecifika kompetenser: Se matrisen
Kursspecifika kompetenser (fil): 13644_1.pdf
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Ingenjör, maskin- och produktionsteknik
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen