Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Master of Culture and Art, Entrepreneurship In the Arts; Music, Media and Marketing » THESIS » Master's Thesis

Master's Thesis

Utförandeplaner
Kod: EIA18MT01
Namn: Master's Thesis
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 30    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen