Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Master of Culture and Art, Entrepreneurship In the Arts; Music, Media and Marketing » Advanced Professional Studies » Professional profile » Professional profile

Professional profile

Utförandeplaner
Kod: EIA18PP01
Namn: Professional profile
SP totalt: 10
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 10    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser:
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen