Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa (240 SP)

Examen: Yrkeshögskoleexamen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

60 SP
TKV18TG0115    15 SP
TKV18IN011    1 SP
TKV18MA013    3 SP
TKV18MA023    3 SP
TKV18GF013    3 SP
TKV18TD015    5 SP
TKV18TG0217    17 SP
TKV18MA033    3 SP
TKV18MA043    3 SP
TKV18ME015    5 SP
TKV18EL013    3 SP
TKV18SV013    3 SP
TKV18TG03 15   15 SP
TKV18MA05 3   3 SP
TKV18EN01

English for Working LifeStuderanden
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
Kärnkompetenser
 3   3 SP
TKV18HV01 4   4 SP
TKV18FI01 2   2 SP
TKV18AE01 3   3 SP
TKV18TG04  13  13 SP
TKV18EN02  3  3 SP
TKV18FI02  4  4 SP
TKV18TR01  3  3 SP
TKV18KE01  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier

SP
BYV18PL13    13 SP
BYV18PL023    3 SP
BYV18PL033    3 SP
BYV18PL013    3 SP
BYV18GR044    4 SP
BYV18GR13    13 SP
BYV18GR014    4 SP
BYV18PR025    5 SP
BYV18BM014    4 SP
BYV18FY 12   12 SP
BYV18PL04 3   3 SP
BYV18BY01 3   3 SP
BYV18PR04 3   3 SP
BYV18KP02 3   3 SP
BYV18FY1 14   14 SP
BYV18GR03 4   4 SP
BYV18EK03 3   3 SP
BYV18PR03 3   3 SP
BYV18PR01 4   4 SP
BYV18KT1 13   13 SP
BYV18KP03 2   2 SP
BYV18KP01 3   3 SP
BYV18BM02 4   4 SP
BYV18GR02 4   4 SP
BYV18FY2  13  13 SP
BYV18FY03  5  5 SP
BYV18FY02

HusteknikSanitetssystems dimensionerings principer
Uppvärmningsystems dimensionerings principer
Ventilationsystems dimensionerings principer
Fastighetsautomation
Branschbestämmelser

Kärnkompetenser
  3  3 SP
BYV18FY04  5  5 SP
BYV18EK2  9  9 SP
BYV18EK04  3  3 SP
BYV18EK01  3  3 SP
BYV18PL05  3  3 SP
BYV18PT  18  18 SP
BYV18EA03  5  5 SP
BYV18EK02  3  3 SP
BYV18EA01  5  5 SP
BYV18EA02  5  5 SP
BYV18FFU      SP
BYV18FFU1   15 15 SP
BYV18KT2   15 15 SP
BYV18KP04   2 2 SP
BYV18KP05   6 6 SP
BYV18BM03  5  5 SP
BYV18KP08   2 2 SP
BYV18KT3  18  18 SP
BYV18BM04   6 6 SP
BYV18KP07  6  6 SP
BYV18KP06  6  6 SP
Val

Valfria studier

15 SP
BYV18VAL     15 SP
Pra

Praktik

SP
BYV18PRA101010  30 SP
BYV18PRA110    10 SP
BYV18PRA2 10   10 SP
BYV18PRA3  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
BYV18EXA   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen