Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik (240 SP)

Examen: Yrkeshögskoleexamen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

60 SP
TKV18TG0115    15 SP
TKV18IN011    1 SP
TKV18MA013    3 SP
TKV18MA023    3 SP
TKV18GF013    3 SP
TKV18TD015    5 SP
TKV18TG0217    17 SP
TKV18MA033    3 SP
TKV18MA043    3 SP
TKV18ME015    5 SP
TKV18EL013    3 SP
TKV18SV013    3 SP
TKV18TG03 15   15 SP
TKV18MA05 3   3 SP
TKV18EN01

English for Working LifeStuderanden
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
Kärnkompetenser
 3   3 SP
TKV18HV01 4   4 SP
TKV18FI01 2   2 SP
TKV18AE01 3   3 SP
TKV18TG04  13  13 SP
TKV18EN02  3  3 SP
TKV18FI02  4  4 SP
TKV18TR01  3  3 SP
TKV18KE01  3  3 SP
MAP18MKY

Yrkesstudier Maskinkonstruktion

135 SP
För att en profilering skall starta krävs minst 10 studerande. Gäller de konstruktionsspecifika kurshelheterna:

MAP18HÅ Hållfasthet och utmattning
MAP18KT2 Konstruktionsteknik 2
MAP18MT123   15 SP
MAP18MT013    3 SP
MAP18MT024    4 SP
MAP18MT035    5 SP
MAP18MT04 3   3 SP
MAP18KT1 123  15 SP
MAP18KT01 3   3 SP
MAP18KT02 3   3 SP
MAP18KT03  3  3 SP
MAP18KT04 3   3 SP
MAP18KT05 3   3 SP
MAP18EN6 9  15 SP
PRE18EN013    3 SP
PRE18EN02  5  5 SP
MAP18EN03  4  4 SP
MAP18EN043    3 SP
MAP18MO  105 15 SP
MAP18MO01  5  5 SP
MAP18MO02  5  5 SP
MAP18MO03   5 5 SP
MAP18AU 510  15 SP
MAP18AU01 5   5 SP
MAP18AU02  5  5 SP
MAP18AU03  5  5 SP
MAP18PT39 3 15 SP
MAP18PT013    3 SP
MAP18PT02 6   6 SP
MAP18PT03 3   3 SP
MAP18PT04   3 3 SP
MAP18ET 12 3 15 SP
MAP18ET01 4   4 SP
MAP18ET02 3   3 SP
MAP18ET03 5   5 SP
MAP18ET04   3 3 SP
MAP18HÅ  69 15 SP
MAP18HÅ01   4 4 SP
MAP18HÅ02  6  6 SP
MAP18HÅ03   5 5 SP
MAP18KT2  510 15 SP
MAP18KT06   5 5 SP
MAP18KT07  5  5 SP
MAP18KT08   5 5 SP
MAP18MDRY

Yrkesstudier Drift och Energiteknik

135 SP
För att en profilering skall starta krävs minst 10 studerande. Gäller de drift och energi specifika kurshelheterna:

MAP18DR1 Drift och underhållsmodul 1
MAP18DR2 Drift och underhållsmodul 2
MAP18MT123   15 SP
MAP18MT013    3 SP
MAP18MT024    4 SP
MAP18MT035    5 SP
MAP18MT04 3   3 SP
MAP18KT1 123  15 SP
MAP18KT01 3   3 SP
MAP18KT02 3   3 SP
MAP18KT03  3  3 SP
MAP18KT04 3   3 SP
MAP18KT05 3   3 SP
MAP18EN6 9  15 SP
PRE18EN013    3 SP
PRE18EN02  5  5 SP
MAP18EN03  4  4 SP
MAP18EN043    3 SP
MAP18MO  105 15 SP
MAP18MO01  5  5 SP
MAP18MO02  5  5 SP
MAP18MO03   5 5 SP
MAP18AU 510  15 SP
MAP18AU01 5   5 SP
MAP18AU02  5  5 SP
MAP18AU03  5  5 SP
MAP18PT39 3 15 SP
MAP18PT013    3 SP
MAP18PT02 6   6 SP
MAP18PT03 3   3 SP
MAP18PT04   3 3 SP
MAP18ET 12 3 15 SP
MAP18ET01 4   4 SP
MAP18ET02 3   3 SP
MAP18ET03 5   5 SP
MAP18ET04   3 3 SP
MAP18DR  78 15 SP
MAP18DR01  4  4 SP
MAP18DR02   5 5 SP
MAP18DR03   3 3 SP
MAP18DR04  3  3 SP
MAP18DR2  312 15 SP
MAP18DR05   5 5 SP
MAP18RO01   4 4 SP
PRE18PP03  3  3 SP
MAP18RO02   3 3 SP
MAP18BIY

Yrkesstudier Bil och transportteknik

105 SP
För att en profilering skall starta krävs minst 10 studerande. Gäller de Bil- och transportspecifika kurshelheterna:

MAP18BT Transportteknik
MAP18BI1 Bilmodul 1
MAP18BI2 Bilmodul 2
MAP18MT12    12 SP
MAP18MT013    3 SP
MAP18MT024    4 SP
MAP18MT035    5 SP
MAP18KT1 12   12 SP
MAP18KT01 3   3 SP
MAP18KT02 3   3 SP
MAP18KT04 3   3 SP
MAP18KT05 3   3 SP
MAP18EN6 9  15 SP
PRE18EN013    3 SP
PRE18EN02  5  5 SP
MAP18EN03  4  4 SP
MAP18EN043    3 SP
MAP18BT 313  16 SP
PRE18PP03  3  3 SP
MAP18BT02  5  5 SP
PRE18PP01  5  5 SP
MAP18BT04 3   3 SP
MAP18BI1555  15 SP
MAP18BI015    5 SP
MAP18BI02  3  3 SP
MAP18BI03 5   5 SP
MAP18BI04  2  2 SP
MAP18BI2 89  17 SP
MAP18BI05 5   5 SP
MAP18BI06  3  3 SP
MAP18BI07  3  3 SP
MAP18BI08  3  3 SP
MAP18BI09 3   3 SP
MAP18PAU387  18 SP
MAP18AU01 5   5 SP
MAP18RO01  4  4 SP
MAP18RO02  3  3 SP
MAP18DR03 3   3 SP
MAP18PT013    3 SP
Val

Valfria studier

15 SP
De valfria studierna är studiehelheter eller kurser som den studerande kan välja fritt, men innehållet ska stöda den studerandes professionella tillväxt. De valfria studierna ska vara högskolestudier (Examensstadgan §9).
Studerande inom maskin- och produktionsteknik kan välja någon av modulerna motorteknik, produktionsteknik eller automationsteknik som valfri studiehelhet, alternativt studiehelhet vid någon annan utbildning vid enheten eller vid annan högskola.
MAP18VAL     15 SP
Pra

Praktik

30 SP
I alla utbildningar ingår 30 studiepoäng (sp) praktik. Praktikperioderna är uppdelade på tre perioder á 10 sp per praktikperiod. Perioderna bygger på varandra och avläggs i regel en i taget med teoretiska kurser mellan respektive praktikperiod.

Praktik 1: avläggs under första studieåret
Praktik 2: praktik 1 avklarad samt minst 80 sp grund- och yrkesstudier
Praktik 3: praktik 1 och 2 avklarade samt minst 120 sp grund- och yrkesstudier
MAP18PRA101010  30 SP
studerande har kommit i kontakt med den blivande arbetsmiljön
studerande har utfört sådana arbetsuppgifter som hör till den egna branschen och det egna utbildningsområdet
studerande har fått insikt i vad den blivande yrkesrollen kan innefatta och vartefter studierna framskrider ökar denna medvetenhet
studerande har successivt i takt med att studierna framskrider fått djupare och/eller erfarenheter av olika verksamheter inom arbetslivet
studerande kan omsätta de praktiska erfarenheter praktiken ger inom de teoretiska studierna
studerande utvecklar de yrkesmässiga kunskaperna genom praktiken
studerande har skapat kontakter till arbetslivet
MAP18PRA110    10 SP
MAP18PRA2 10   10 SP
MAP18PRA3  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
För att inleda skrivandet av examensarbetet bör den studerande har avlagt 150 sp.
MAP18EXA   15 15 SP

      SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen