Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Ingenjör (YH), produktionsekonomi (240 SP)

Examen: Yrkeshögskoleexamen i teknik
Examensbenämning: Ingenjör (YH)
Beräknad studietid: 4 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

60 SP
TKV18TG0115    15 SP
TKV18IN011    1 SP
TKV18MA013    3 SP
TKV18MA023    3 SP
TKV18GF013    3 SP
TKV18TD015    5 SP
TKV18TG0217    17 SP
TKV18MA033    3 SP
TKV18MA043    3 SP
TKV18ME015    5 SP
TKV18EL013    3 SP
TKV18SV013    3 SP
TKV18TG03 15   15 SP
TKV18MA05 3   3 SP
TKV18EN01

English for Working LifeStuderanden
- kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet

- har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur

- förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill

- är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
Kärnkompetenser
 3   3 SP
TKV18HV01 4   4 SP
TKV18FI01 2   2 SP
TKV18AE01 3   3 SP
TKV18TG04  13  13 SP
TKV18EN02  3  3 SP
TKV18FI02  4  4 SP
TKV18TR01  3  3 SP
TKV18KE01  3  3 SP
Yrk

Yrkesstudier

120 SP
PRE18EN 69  15 SP
PRE18EN01 3   3 SP
PRE18EN02  5  5 SP
MAP18EN03  4  4 SP
MAP18EN04

Arbetarskydd- Arbetarskyddslagstiftning
- Arbetshälsa
- Riskbedömning
- Känna till myndigheters och arbetshälsovårdens roll
Kärnkompetenser
 3   3 SP
MAP18MT12  3 15 SP
MAP18MT014    4 SP
MAP18MT023    3 SP
MAP18MT035    5 SP
MAP18KT06   3  SP
MAP18MO  105 15 SP
MAP18MO01  5  5 SP
MAP18KT02 3   3 SP
MAP18KT04 3   3 SP
MAP18MO04  4  4 SP
      SP
MAP18PT39 3 15 SP
MAP18PT013    3 SP
MAP18PT02 6   6 SP
MAP18PT03 3   3 SP
MAP18PT04   3 3 SP
MAP18ET 15   15 SP
MAP18ET01 4   4 SP
MAP18ET02 3   3 SP
MAP18ET03 5   5 SP
MAP18ET04 3   3 SP
PRE18MF 15   15 SP
PRE18MF01 5   5 SP
PRE18MF02 4   4 SP
PRE18MF03 3   3 SP
PRE18MF04 3   3 SP
PRE18EK 15   15 SP
PRE18EK01 3   3 SP
PRE18EK023    3 SP
PRE18EK033    3 SP
PRE18EK04 6   6 SP
PRE18PP  15  15 SP
PRE18PP01  5  5 SP
PRE18PP02  4  4 SP
PRE18PP03  3  3 SP
PRE18PP04  3  3 SP
PRE18AF   15 15 SP
PRE18AF01   4 4 SP
PRE18AF02   4 4 SP
PRE18AF03   3 3 SP
PRE18AF04   4 4 SP
Val

Valfria studier

15 SP
PRE18VAL     15 SP
Pra

Praktik

30 SP
PRE18PRA 101010 30 SP
PRE18PRA110    10 SP
PRE18PRA2 10   10 SP
PRE18PRA3  10  10 SP
EXA

Examensarbete

15 SP
PRE18EXA   15 15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen