Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

Tradenom (YH), Företagsekonomi, Vasa (210 SP)

Examen: Yrkeshögskoleexamen i företagsekonomi
Examensbenämning: Tradenom (YH)
Beräknad studietid: 3,5 år
Studieform: DagstudierDagstudier
KodNamnStudiepoäng/år/totalt
Utförandeplaner
12345Totalt
Gru

Grundstudier

SP
FEV18TB11 4  15 SP
FEV18TB011    1 SP
FEV18TB02

ProjekthanteringStuderande
- kan använda projektrelaterad terminologi
- kan använda verktyg inom projektplanering och -hantering
- kan analysera projekt och tillämpa verktyg och allmänna teorier på projekt samt ge förbättringsförslag
- kan arbeta med andra i grupper och team oberoende av bakgrund


Kärnkompetenser
2    2 SP
FEV18TB035    5 SP
FEV18TB043    3 SP
FEV18TB05  4  4 SP
FEV18KO546  15 SP
FEV18KO01 3   3 SP
FEV18KO022    2 SP
FEV18KO03 4   4 SP
FEV18KO043    3 SP
FEV18KO05  3  3 SP
FEV18FO933  15 SP
FEV18FO01

Handelsmatematik- kan tillämpa de matematiska metoder som behövs i olika situationer inom företagsvärlden såsom procenträkning, indexberäkningar, köpkraft och inflation, valutaberäkningar, ränteräkning och prissättningskalkyler
Kärnkompetenser
3    3 SP
FEV18FO023    3 SP
FEV18FO03  3  3 SP
FEV18FO04

EkonomiplaneringStuderande
-behärskar den centrala teorin inom intern redovisning
-förstår principerna för lönsamhetstänkande
- kan uppgöra kalkyler och budgeter som stöd för ekonomiskt beslutsfattande

Kärnkompetenser
3    3 SP
FEV18FO05

Finansiering och investering-känner till finansierings- och värdepappersmarknadens verksamhet samt de centrala finansieringsinstrumenten
-kan uppgöra investerings- och finansieringskalkyler
-känner till riskhanteringen och dess betydelse vid finansierings- och investeringsbeslut

Kärnkompetenser
 3   3 SP
Yrk

Yrkesstudier

SP
FEV18AF115    15 SP
FEV18AF01

Grunder i marknadsföringStuderande
- Känner till marknadsföringens grundbegrepp
- Förstår betydelsen av och kan tillämpa ett kundorienterat synsätt i
företaget eller organisationen
- Har grundläggande kunskap om och kan analysera kundens
köpbeteende
- Kan utforma en enklare marknadsföringsplan och kan förverkliga den
med hjälp av marknadsföringens konkurrensmedel
- Kan motivera de beslut som görs i marknadsplanen


Kärnkompetenser
5    5 SP
FEV18AF1025    5 SP
FEV18AF1035    5 SP
FEV18AF2 105  15 SP
FEV18AF201

Fördjupad marknadsföring-känner till olika verktyg inom digital marknadsföring
-känner till tjänste- och relationsmarknadsföring
-förstår kundrelationens betydelse för lönsamheten (CRM)
-kan uppgöra strategier, säljprognoser och kalkyler som behövs inom marknadsföringenKärnkompetenser
 5   5 SP
FEV18AF2024    4 SP
FEV18AF2033    3 SP
FEV18AF2043    3 SP
FEV18JU96   15 SP
FEV18JU016    6 SP
FEV18JU02 3   3 SP
FEV18JU03 3   3 SP
FEV18JU043    3 SP
FEV18LT 510  15 SP
FEV18LT01

Logistics and ERPStuderande
-förstå logistikens roll i ett företag med tanke på ekonomisk lönsamhet och konkurrenskraft
-känner till olika former av transport
-känner till olika logistikmodeller
-kunskap om ERP-system
-förmågan att planera, organisera och kontrollera inköpsprocessen, transporter, lager och kundservice

Kärnkompetenser
 5   5 SP
FEV18LT01  5  5 SP
FEV18LT03  5  5 SP
FEV18EB 15   15 SP
FEV18EB01 5   5 SP
FEV18EB02 5   5 SP
FEV18EB03 5   5 SP
FEV18ET  15  15 SP
FEV18ET01  5  5 SP
FEV18ET02  5  5 SP
FEV18ET03

Affärssystem inom ekonomiförvaltningenStuderande
-förstår hur olika it-lösningar stöder de olika delmomenten i redovisningen
-kan tillämpa olika it-system vid utförande av arbetsuppgifter inom företagsets ekonomiförvaltning
-förstår delbokföringarnas roll och koppling till huvudbokföringen
-känner till olika ERP-system
-känner till databaser

Kärnkompetenser
  5  5 SP
FEV18EF 7,57,5  15 SP
FEV18EF01

Operativ redovisningStuderande
-behärskar olika metoder för planering, tillämpning och uppföljning av företagets ekonomistyrning
-kan uppgöra kalkyler för olika behov som underlag för beslut
-känner till olika kalkylmodeller såsom kostnadsbaserade, aktivitetsbaserade och värdebaserade kalkyler

Kärnkompetenser
     5 SP
FEV18EF02     5 SP
FEV18EF03     5 SP
FEV18IA     45 SP
FEV18IA01

Utrikeshandelsteknik- kan praktiskt handha export- och importtransaktioner i ett företag
- känner till betydelsen av Incoterms
- känner till olika betalningssätt vid utrikeshandel och kan välja det för situationen mest lämpade
- kan uppgöra de dokument som behövs vid utrikeshandel
- kan uppgöra de instruktioner som behövs vid spedition och förtullning

Kärnkompetenser
 5   5 SP
FEV18IA02

Kulturkännedom och olika marknadsområden-förstår affärskulturens och organisationskulturens betydelse för mångkulturella affärsrelationer
-har färdighet att tillägna sig främmande kulturer
-är förtrogen med handeln inom några utvalda marknadsområden
-känner till de handelspolitiska organisationerna och dess inverkan på världshandeln

Kärnkompetenser
 4   4 SP
FEV18IA03 3   3 SP
FEV18IA04 3   3 SP
FEV18IFI  15  15 SP
FEV18IFI01  5  5 SP
FEV18IFI02  5  5 SP
FEV18IFI03  5  5 SP
FEV18ILO01     15 SP
FEV18ILO01     3 SP
FFEV18ILO02     6 SP
FEV18ILO03     3 SP
FEV18ILO04     3 SP
FEB18JUS     15 SP
FEV18JUS01     3 SP
FEV18JUS02     3 SP
FEV18IA03     3 SP
FEV18JUS03     3 SP
FEV18IA04     3 SP
FEV18VAL

Valfria studier

15 SP
FEV18PRA

Praktik

SP
FEV18PRA101010  30 SP
FEV18PRA1

Allmän företagsekonomisk praktik-blir bekant med och skapar kontakter till näringslivet
-fördjupar sig i uppgifter som ökar den allmänna kompetensen inom företagsekonomi och blir på så sätt bekant med sin kommande yrkesroll
-tillämpar de färdigheter som förvärvats i teorin
-väljer en prakikplats med beaktande av personliga karriärplaner
10    10 SP
FEV18PRA2

Fördjupad företagsekonomisk praktik 1Studerande
-fördjupar sina kontakter till näringslivet
-får praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter inom den valda profileringen
-tillämpar de teoretiska kunskaper som förvärvats inom profileringen
-väljer praktikplats med beaktande av personliga karriärplaner
 10   10 SP
FEV18PRA3

Fördjupad företagsekonomisk praktik 2Studerande
-fördjupar sina kontakter till näringslivet
-får praktisk erfarenhet av arbetsuppgifter inom den valda profileringen
-tillämpar de teoretiska kunskaper som förvärvats inom profileringen
-väljer praktikplats med beaktande av personliga karriärplaner
  10  10 SP
EX

Examensarbete

15 SP
FEV18EX  15  15 SP


« Tillbaka till utbildningsprogrammen