Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Teknik och kommunikation » Master of Engineering, Automation Technology » Master’s Degree Thesis » Master thesis

Master thesis

Utförandeplaner
Kod: AT17MT
Namn: Master thesis
SP totalt: 30
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 30    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Master of Engineering, Automation Technology
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen