Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Presentationsportfolio

Presentationsportfolio

Utförandeplaner
Kod: VK16PP01
Namn: Presentationsportfolio
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• påvisa en fungerande marknadsföringsrutin och resultat
• använda en färdig professionell visningsportfolio/hemsida eller annan marknadsföringsplattform och presentera den på för branschen typiskt sätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen