Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Portfolio Publik

Portfolio Publik

Utförandeplaner
Kod: VK16PO02
Namn: Portfolio Publik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• visa kompetens gällande ansökningar/kundkontakt/initiativ genom konkreta resultat
• färdigställa en professionell visningsportfolio/markandsföringsmaterial
• redogöra resultat av visningsportfolions/markandsföringsmaterialets användning (konkreta uppgifter ges)
• ha förmåga att utveckla marknadsföring av sitt kunnande
•• kunna dokumentera, utvärdera och förbättra sin inlärning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen