Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Portfolio Progress

Portfolio Progress

Utförandeplaner
Kod: VK16PO01
Namn: Portfolio Progress
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• ha sammanställt sin första visningsportfolio/marknadsföringsmaterial och cv
• • kunna göra ansökningar som är typiska för den egna branschen (stipendium-, praktik-, arbetsplatsansökningar och anhållan om utställning, etc.)
• kunna förbättra sin egen position
• dokumentera och utvärdera sin inlärning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen