Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Projekt

Projekt

Utförandeplaner
Kod: VK16PJ01
Namn: Projekt
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• projekthantering
• i grupp planera och utföra ett projekt
• visa förmåga att organisera och planera
• visa förmåga att kundanpassa sitt projekt
• grunderna att utvärdera processen och komma med konkreta förbättringsförslag
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen