Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Fotografiskt uttryck I

Fotografiskt uttryck I

Utförandeplaner
Kod: VK16FU01
Namn: Fotografiskt uttryck I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• förstå behovet av att utveckla ett personligt uttryck
• påbörja utvecklingen mot en identitet som fotokonstnär, fotograf eller som en kreativ aktör
• kunna planera ett enkelt visuellt projekt
• kunna på ett enkelt sätt verbalisera sin idé och färdiga bilder
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen