Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Studiofotografering

Studiofotografering

Utförandeplaner
Kod: VK16SF01
Namn: Studiofotografering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• kunna grunderna i studiofotografering (utrustning och ljus)
• kunna elementär ljussättning för porträtt- och föremålsfotografering
• veta vilka tillbehör som används och hur de fungerar
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen