Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Grunderna i vektorgrafik

Grunderna i vektorgrafik

Utförandeplaner
Kod: VK16VG01
Namn: Grunderna i vektorgrafik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till det grundläggande funktionerna i Illustrator
• kunna hantera och skapa grafiska element och placera dem på en yta
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen