Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Verkstadspasset

Verkstadspasset

Utförandeplaner
Kod: VK16VP01
Namn: Verkstadspasset
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
• ha grundläggande kunskaper om verkstadsmaskinerna och deras användning
• använda materialet ekologiskt och ekonomiskt
• värdera betydelsen av verkstadsdisciplin, ordning och reda
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen