Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Rörlig bild. Kamera & editering

Rörlig bild. Kamera & editering

Utförandeplaner
Kod: VK16KE01
Namn: Rörlig bild. Kamera & editering
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande.
• förstå ljudets betydelse för video eller rörlig bild.
• redogöra för filmkamerans grundläggande funktion.
• identifiera de grundläggande funktionerna i editeringsprogrammet
• vara förtrogen med bildkomposition för rörlig bild
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen