Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Grunderna i Layout

Grunderna i Layout

Utförandeplaner
Kod: VK16LO01
Namn: Grunderna i Layout
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande
• känna till de grundläggande funktionerna i Indesign
• känna till grunderna inom komposition, bildhantering och typografi
• kunna hantera bild, text och grafiska element och placera dem på en yta
• på egen hand kunna skapa flersidiga dokument för en digital miljö samt för utskrift
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen