Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Digital bildbehandling 1

Digital bildbehandling 1

Utförandeplaner
Kod: VK16DB01
Namn: Digital bildbehandling 1
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• fördjupar sig vidare i Photoshop på ett individuellt plan.
• grunderna i Adobe Bridge och Adobe Lightroom
• grundläggande färghantering skärm/utskrift
• grunderna i repro och interiörfotografering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen