Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Foto & bildbehandling

Foto & bildbehandling

Utförandeplaner
Kod: VK16FB01
Namn: Foto & bildbehandling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna

• grunderna i Camera Raw
• grunderna i Photoshop
• kamerans grunder
• grunderna i fotografering
• grunderna i att se/tolka/förmedla
• grundläggande kunskap om skanning och utskrift
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen