Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Foto & designhistoria

Foto & designhistoria

Utförandeplaner
Kod: VK16FD01
Namn: Foto & designhistoria
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden
• vara bekanta med fotohistoria från och med 1839 till början av andra världskriget
• förstå kulturella faktorer bakom formgivning och kan tolka tidens fenomen och värderingar
• kunna grunderna i konstindustrins- och grafiska designens utveckling och historia före andra världskriget
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen