Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Teckning

Teckning

Utförandeplaner
Kod: VK16TE01
Namn: Teckning
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas den studerande kunna
• avgöra den centrala betydelsen av att kunna teckna och skissera.
• urskilja de viktigaste funktionerna rörande teckning
• omsätta omgivning, motiv och tanke i enkel grundläggande teckning.
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen