Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma » Visuell kommunikation

Visuell kommunikation

Utförandeplaner
Kod: VK16VK01
Namn: Visuell kommunikation
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 6    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Efter avslutad kurs förväntas studeranden kunna
• grunderna i färg-, kompositions- och formlära och kan tillämpa sina kunskaper
• grunderna i stilisering och kan tillämpa den i sitt arbete
• tillämpa grundläggande bildanalysmetoder
• använda och tillämpa Mood-board eller motsvarande metod
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen