Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2018

2018/2019 » Kultur » Bildkonstnär (YH) » Yrkesstudier, gemensamma » Yrkesstudier, Gemensamma

Yrkesstudier, Gemensamma

Utförandeplaner
Kod: VK16YS
Namn: Yrkesstudier, Gemensamma
SP totalt: 63
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 45    År 2: 12    År 3: 3    År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen